Campingkvinder

Campingkvinder er Aalborg Universitets Humanistiske Fakultets kunstinstallation. På siden her kan du læse mere om Campingkvindernes historie, deres færden samt finde andre nyttige informationer

Kunstinstallationen 'Campingkvinder'


Foto: Guðfinna Magnusdóttir

Campingkvinder, der er et af kunstner Marit Benthe Norheims hovedværker, er et poetisk værk skabt i beton, som er blevet til i samarbejde med kvinder fra hele verden. Kunstværket udfordrer de kvindelige arketyper i et feministisk formsprog og lægger på den måde op til både provokation, fordybelse og refleksion.

Kunstinstallationen er et åbent værk, som publikum gerne må gå ind i og lytte til musik af komponist Geir Johnson, som er skabt særligt til ”Campingkvinder”. Tanken er, at værket på den måde skal favne og vise forskellighed, som vi alle kan og skal lære af.

Når ikke kunstværket er på udstillinger rundt om i landet, er dets fastliggerplads på Aalborg Universitets Campus på Kroghstræde 3 i Aalborg Øst.

Hvorfor og hvordan?

Indkøbet af det nye kunstværk er en markering af, at Det Humanistiske Fakultet ønsker at styrke samspillet mellem kunst og videnskabelse. Det hænger sammen med, at kunst rammer os i vores følelser og erfaringer og udfordrer vores forståelser, samtidig med at den gør os usikker på, hvad vi ved, og får os til at tænke endnu engang. Alt dette skal være en naturlig del af universitetets praksis. Læs projektbeskrivelsen.

Indkøbet af kunstværket er støttet af Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommunes Kunstfond.